Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Márton Áron idézetek

„A kényelmes napokról nekünk le kell mondanunk: harcok idején, történelmi fordulóban, eszmék és népek elkeseredett mérkőzésekor születtünk, de a nagy időkhöz nagy nemzedék kell, s megéri, hogy szerepet vállaljunk, össze­fogjunk, mint még soha, s a nyomasztó jelenben is tántoríthatatlan bizalommá: dolgozzunk."

(Templom és iskola)

„Az iskola legnagyobb feladata nem az hogy a tudás mindenáron való hajszolásával az ismeretek fakójává nyomorítsa az életre tátogató emberfiókák szomjas lelkét, hanem az, hogy az embert nevelje, az értelem képzésével leg­alább arányosan."

(A tanító munkája és kenyere)

„Tanítsunk irodalmat. A nyelv volt mindig leghűségesebb kísérőnk. Ez pattogott az ősök ajkán. Ezen kesergett a Rodostóba száműzött magyar. Bánatunkat, dicsőségünket s örömünket is, ha volt, ezen fejezték ki költőink, művészeink. Irodalmunk gazdagságban és színvonalban is vetekedik a nagy nemze­tek irodalmával. (...) Ismertessük meg a népet az ezer változatú, dússzínű ma­gyar élettel. (...) tárjuk elébe a magyar lélek érzés- és gondolatvilágát, becsü­letes, egyszerű eszejárását. Érezze meg a nyelv sok ízét, s a benne rejlő, össze­tartó, úrnál és nem úrnál egyazon lelket mutató erőt."

(A kiszélesített iskola)

„Isteni parancs, hogy gyermekeinket szent hitükre megtanítsuk, vallá­sunk erkölcseire szoktassuk s az ősöktől átvett hagyományok szellemében és tiszteletében neveljük."

(Templom és iskola)

„(...) a család egészsége, erkölcsi tisztasága, szilárd kerete, a csorbítatlan szülői tekintély, a férj és feleség, a szülő és gyermek rendezett viszonya együtt biztosítják azokat a feltételeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy egészséges testű, értelmes, megbízható erkölcsű és alkotó készségű emberek szülessenek, és életképes, alkotó erejű népek képződjenek."

(Család és nép)