Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


       Tisztelettel köszöntünk minden kedves érdeklődőt. Ezen az oldalon a nyertes pályázatokhoz kapcsolódó beszámolók találhatóak, az iskolával kapcsolatos információkat, eseményeket más oldalakra "rejtettük". Jó bogarászást kívánok. 

Szasz F Zsolt

 

 

 

A Népfőiskola Alapítvány által támogatott tevékenységeink:

Beszámoló: 

Napjainkban, ebben a számítógép uralta világban, nagyon háttérbe szorult a népdalok, néptáncok, népi mesterségek tanulása, gyakorlása. A fiatalok, diákok zöme már csak a kötelező olvasmányok okán vesz könyvet a kezébe.

Kisebbségi létünk következményeként nagyon sok szó került anyanyelvünkbe az ország nyelvéből.

Elődeink ajkán született népdalaink, az általuk folytatott mesterségek lassan-lassan feledésbe merülnek.

A magyarság történelme szerepel ugyan iskoláink kerettantervében, de csak töredékének tanulmányozására ad lehetőséget.

A felsorolt tények indokolttá és szükségessé teszik, hogy minden magyar és minden szervezet, azaz egyesületünk is, kötelességszerűen felvállalja kultúránk megőrzését, ápolását, átörökítését.

Szükséges, hogy minden magyar szervezet felvállalja ezt a feladatot. Szükséges, hogy írott formájú bizonyítékok szülessenek és maradjanak fenn, mert a szó elszáll.  Sok írott dokumentum már eltűnt az anyaországhoz tartozó magyar (volt magyar) régiókból.

Pályázatunkkal úgy érezzük, hogy hozzájárultunk a magyar kultúra megőrzéséhez, annak népszerűsítéséhez Kárpát-medence szinten.

Ezért szerveztük meg - Bögöz község fiataljaiból kiválogatott célcsoporttal -községünk területén a gyűjtőmunkát, történelmi és kulturális értékeink megőrzése és a már eltűnőben lévő értékek feltárása céljából.

 Községünkben hagyománya volt a következő mesterségeknek: bútorfestés, házi szőttesek, varrottasok, csipkék, szalmafonás, fafaragás, vesszőfonás, csuhéfeldolgozás. Népi szokások: népdalok, néptánc, népi gyermekjátékok, népviselet

Helytörténet: műemlékeink átörökítése

A felsorolt értékeink átörökítése érdekében a Lakiteleki Népfőiskola korábbi támogatásának köszönhetően gyűjtőmunkát végeztünk a fiatalokkal, meglátogattuk az idős falusi szakembereket, megszerveztük a szakmák alapjainak megtanítását, helyi néptáncosok segítségével megtanultuk a székelytánc alapjait, rögzítettük elektronikus formában, amelyet feldolgoztunk és felhasználtunk az oktatásban is zeneórákon. Műemlékeinkről, a hagyományos építkezési stílusokról, a paraszti udvarról szintén fényképeket, kisfilmeket készítettünk, azokról bemutatókat tartunk a kisiskolások számára.

Jelen pályázatunk eredményeképpen egy kiadványt készítettünk amely 100 nyomtatott példányban került az érdeklődő turisták, vendégek számára elérhetővé.

Fiatal diákokat bevonva a programokba a megvalósított tevékenységeket fűztük az ismertető kiadványba:

-         Népi gyermekjátékok, néptáncoktatás - a diákok a helyi falunapokon augusztusban színpadon egy színházi egyveleget adtak elő az érdeklődő közönségnek

-         Kézműves mesterséget tanult a célcsoport, amely eredménye egy kiállítás a helyi iskola egyik termében (bútorfestés)

-         Történelmi vetélkedő, amellyel helytörténeti újdonságokat tanultak meg a diákok, és amelyen részt vettek a magyarországi és délvidéki testvériskolák diákjai is

-         Népdalverseny, amelyre a diákok különböző népdalgyűjtőktől származó népdalokat tanultak meg, ezzel is megőrizve, ápolva nyelvünket és népdalainkat.

Távlati terveink között szerepel, hogy dokumentumfilmet hozzunk létre anyagi forrásaink függvényében. Az elkészült anyagot bemutatjuk a testvériskolai és testvértelepülési találkozókon, amelyeken részt vesznek a magyarországi Bács-Kiskun Megyei Kisiskolák Közművelődési Egyesülete, Kaskantyú, Ágasegyháza, Tabdi települések, a szerbiai Bácskertes település magyar tannyelvű iskolája.

Köszönetet mondunk a Népfőiskola Alapítványnak, amely segítette munkánkat

BÖGÖZ, 2013. augusztus 26.

 

Bölcsőtől a Hargitáig - VII. - irodalmi vetélkedő Bögözbendsc00314.jpgcommunitas-logo.png

A Romániai Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány támogatásával 2012. október 25-28-a között a Bögöz Községért Egyesület és a Bögözi Általános Iskola szervezésében immár VII. alkalommal szerveztük meg Bögözben irodalmi jellegű találkozónkat.

A találkozón részt vettek a Bögöz és környéki általános iskolák 3 fős csapatai, idén Székelyderzs, Kányád, Nagygalambfalva, Homoródszentmárton, Székelyszentlélek, Agyagfalva, Vágás, Bögöz, és a bögözi iskola testvériskolái, délvidékről a Básckertesi Általános Iskola, a magyarországi Ágasegyházi Általános Iskola, és nem utolsó sorban a Kolozs megyei szórványmagyar településről Harasztos falu diákcsapata.

A több napos rendezvény fő programja pénteken a Bölcsőtől a Hargitáig – elnevezésű irodalmi vetélkedő, amely 5-8 osztályosok számára volt megszervezve. A verseny célja valamiképpen olvasásra motiválni a diákokat és megismertetni Farkaslaka szülöttjét, Tamási Áron életét és munkáját. A program további célja a kapcsolataink ápolása a délvidéki, magyarországi és Kolozs megyei testvériskolákkal. A verseny több témakört ölelt át, a gyermekek fogalmazásokat írtak, pantomimet mutattak be, az Ábel a rengetegben regényt olvasták el, Tamási Áron életművét tanulmányozták, rajzillusztrációkat készítettek és a regényben szereplő népies szavakat, kifelyezéseket gyűjtötték össze, amelyből értelmező szótárt is készítettek.

A verseny eredményeképpen a következő csapatok bizonyultak a legügyesebbnek:

I.                    díjas csapat: Harasztos – Hűséges társak

II.                 díjas csapat: Ágasegyháza – Hargitai bajnokok

III.               díjas csapat: Bögöz – Ábel utódai

különdíjban részesült Agyagfalva csapata – Eszös Ábelek

 

A rendezvény ideje alatt a vendégcsapatok ellátogattak Tamási Áron szülőfalujába, Farkaslakára, ahol a csapatok megtekintették az író sírhelyén állított emlékművet és Tamási Áron szülőházát, amely jelen pillanatban emlékházként szolgál.

Esténként, énekszó, táncház fogadta a vendégeket az iskola épületében, ahol népdalokat tanultak.

 

 

 

 

Nyíló ablak - kézműves tábor óvodások számára

lablec_logo.jpg

 

A Communitas Alapítvány támogatásának köszönhetően a Ficánka és Barátai Egyesület egy élménydús táborozást nyújtott 22 óvodás korú gyermek számára Tibódban 2012. június 8-9-én. A rendezvény céljai közé tartozott, a helyi kézműves foglalkozások, termékek bemutatása és természetesen a természeti értékeink megismerése. Köszönetet mondunk a Communitas Alapítványnak, hogy a csoport szállásának kiadását támogatta. Ugyanakkor köszönetet mondunk a Ficánka Napköziotthon szülőbizottságának, a gyermekek utaztatásának és étkeztetésüknek a támogatásáért

dsc02683.jpgdsc02675.jpgdsc02649.jpg
 

 

 

 

 

 Élménydús kirándulás 

 

 

a balanbanyai Egyes-kő

 

A szülőföldünk megismerése elnevezésű programon negyvenhat Bögöz községi fiatal vett részt 2012. június 9-10-én. Az esemény célja az volt, hogy a mai fiatalok ismerjék meg székelyföld történelmét, turisztikai nevezetességeit. A félszáz diák a következő útvonalon haladt végig: Bögöz–Székelyudvarhely-Szejkefürdő (Orbán Balázs)-Farkaslaka (Tamási Áron)-Korond (Kézművesség)-Parajd (Áprily Lajos)-Bucsin tető-Gyergyószárhegy (Lázár kastéy)-Balánbánya (Egyes kő, Sugó cseppkőbarlang)-Csíkszereda (Mikó-vára)-Székelyudvarhely (Orbán Balázs)-Bögöz.

Köszönjük Hargita Megye Tanácsának a támogatást.

 

 

Bögöz és Harasztos Összetartozik 46hargitamegye.jpg

 

Immár negyedik alkalommal Bögöz–Harasztos testvértelepülési találkozón vesz részt a Bögöz Községért Egyesület és a Hargita Megye Tanácsa anyagi támogatása jóvoltából egy 22 tagú bögözi küldöttség. A Kolozs megyei Harasztos faluban megrendezendő, E drága nyelvet porrá ne törjétek! elnevezésű kulturális

találkozón június 16-17. között az udvarhelyszékiek megismerkedhetnek Harasztos

és Torda vidékével, a környék kulturális értékeivel, természeti szépségeivel, és betekintést nyerhetnek a szórványmagyarság mindennapi életébe.

 

 

Székelyföldi kirándulásra készülnek a Bögözi Általános Iskola érdemes tanulói

46hargitamegye.jpg

 

A Bögözi Wass Albert Iskoláért Egyesület sikeres pályázatának köszönhetően, amelyet Hargita Megye Tanácsa támogatott, Bögöz községből 46 diák és az őket kísérő pedagógusok vehetnek részt az egyesület által szervezett Szülőfőldünk megismerése elnevezésű kétnapos kiránduláson 2012. június 9-10-én. Tervezett útvonal Bögöz-Székelyudvarhely-Szejkefürdő-Farkaslaka-Parajd-Bucsin-tető-Gyergyószentmiklós-Gyergyószárhegy-Balánbánya-Csíkszereda-Homoródfürdő-Bögöz. Vezetőségünk nevében megköszönjük Hargita Megye Tanácsának az anyagi támogatást.

 

 


 Tanár találkozó

 

          2012 június 1.-én került megszervezésre az első "Tanár találkozó" Vágásban. Iskolánk jelenlegi és volt tanárait, pedagógusait hívtuk meg egy rövid eszmecserére, találkozásra. Célunk, hogy a rég nem látott barátokkal, kollégákkal találkozva leporoljuk a port emlékeinkről, erősítsük a már kialakult barátságokat, és együvétartozásunk élményét. A találkozóra az utóbbi 15 év kollégáit hívtuk meg, törekedve arra, hogy senkit ne hagyjunk ki. (Ha esetleg mégis kimaradt valaki, attól most kérünk elnézést, kérem jelezze, hogy a jövőben megszervezendő találkozásról semmiképpen ne maradjon le! ) 

 

csoportkep.jpg

 

Jelen voltak: első sor, balról jobbra (gugolnak) Miklós György (karbantartó), László Ferenc, Antal-Bíró Róbert, Szőcs Andor, Székely Zoltán, Fejér Mihály, Szász F Zsolt, 

Második sor: balról jobbra: Baranyai Orsolya, Zepeczaner Mária, Balázs Enikő, Mátyás Mária, Szőcs Klára, Szász Dénes, Pálffy Lilla, Mátyás István, Gothárd Katalin, Orbán-Bakk Zita, Szász Zita, Balázs-Gudor Margit, Dobai Domokos, Dobai Teréz, Gáll Tünde, Benedek Zita, Antal Erzsébet (takarító) Szőcs Lídia, Antal Gergely (A. E. férje) Pálffy Sándor. 

          Köszönjük mindenkinek a részvételt, egy kellemes és tartalmas délutánt töltöttünk együtt. (Lásd a képeket a Képgalériában.)

Tisztelettel a Vágási Ált. Iskola nevében: Szász F. ZSolt

 


 

 

 A 8. Fizikavalkád 

46hargitamegye.jpg

     communitas_vizszintes_szoveggel-98x66.jpg

 

 

Hangos Fizikavalkád

 

Összesen mintegy százhúsz résztvevő (versenyző, felkészítő, vendég és meghívott) jelenlétével, Hargita Megye Tanácsa, az RMDSZ és a Communitas Alapítvány támogatásával zajlott le hétvégén a 8. Fizikavalkád megyei természettudományi  vetélkedő, amelynek a vágási művelődési ház adott otthont.

kep99a.jpg

A rendezvény központi témája idén a hang volt. „A hang több egy egyszerű mechanikai rezgésnél. Öröm, bánat, szerelem, csalódás, vidámság, szomorúság hordozója, maga az élet. A csend több, mint a mechanikai rezgés hiánya. Két ember között a legszebb kapcsolat lehet a csend. Néha szebben szól, mint a legnemesebb hangszer, a legemberibb hangokat szólaltatja meg.‟ - olvasható a rendezvény kiadványának előszavában. A csapatversenyen tizenöt település hatvan képviselője mérte össze tudását.

A versenyzők szellemes csapatneveket választottak: Csigák (Bögöz), Dinamit (Vágás), Észbontók (Felsősófalva), Farkasok (Farkaslaka), Fizifazekusok (Korond), Fizikalaposok (Csíkrákos), Fizikamaszok (Felsőboldogfalva), Fizikosok (Csíkkarcfalva), Fizimiskák (Parajd), Füzisz (Alsósófalva), Izzófejek (Agyagfalva), Marslakók (Siménfalva), Nehézfiúk (Rugonfalva), Telefonisták (Gyergyószárhegy), Vasmagok (Csíkszentdomokos). Az ünnepélyes megnyitót az előzetes munka kiértékelése követte.  Gyönyörű rajzaiért oklevelet vehetett át többek között Deák Alexandra (Felsősófalva), Gál Zsuzsa (Agyagfalva), Csiszer Mónika (Csíkrákos), Péter Robert (Felsőboldogfalva), Miklós Henrietta (Farkaslaka) és a rugonfavi csapat minden tagja. A tematikus fogalmazások  legmívesebbjei  a zsüri értékelése szerint a Jakab Bernadetté (Felsőboldogfalva),  a Kacsó Adrienné (Alsósófalva), a Szabó Szilárdé (Vágás), a Csiszer Mónikáé (Csíkrákos), és a Bálint Istváné (Csíkszentdomokos) voltak.

kep1010a.jpg

A csapatok ötletesnél ötletesebb saját készítésű hangszereket mutattak be. A résztvevők hanggal kapcsolatos bemutatókat és kísérleteket láthattak a Tamási Áron Gimnázium diákjainak közreműködésével. Megcsodálhatták többek között azt, hogy milyen jól működik egy egyszerű cérnatelefon, hogy milyen szép csengésű hangja lesz a folyékony nitrogénnel lehűtött ólomdarabnak, és azt is, hogy változtatja meg a hélium a hang magasságát. A rendezvény döntőjének számító elméleti verseny kiélezett küzdelmet hozott, amelyben a csíkkarcfalviak győzedelmeskedtek, második lett a felsőboldogfalvi csapat, a harmadik helyet az agyagfalviak szerezték meg. Ebéd után a rendezvény résztvevői meghallgathatták Gergely János karnagy nagyszerű hangszerbemutatóját, és fúvós zenekarának csodálatos muzsikáját.

kep33a.jpg

A program kiértékelővel, emléklapok, részvételi jutalmak, díjak átadásával, valamint közös énekléssel zárult. Az összesített eredmények alapján negyedik helyen az agyagfalvi Izzófejek csapata végzett, harmadik lett a gyergyószárhegyi Telefonisták csapata, a dobogó második fokára a felsőboldogfalvi Fizikamaszok csapata állhatott fel, a 8. Fizikavalkád győztese pedig a csíkkarcfalvi Fizikosok csapata lett.

 

Székely Zoltán, szervező

 

 

  

A 8. Fizikavalkád programja:

 

900 –   930   A csapatok érkezése, fogadás a vágási Művelődési Házban, a rajzkiállítás megtekintése

930 – 1000   Ünnepélyes megnyitó. A nap kérdése. A csapatok bemutatkozása

1000 – 1030  Az előzetes munka kiértékelése. Díjazás.

1030 – 1045  Szünet. Kűrtőskalács-kóstoló

1045 – 1230  Gyönyörű hangok. Hanggal kapcsolatos kísérletek és bemutatók. Közreműködnek a Tamási Áron Gimnázium tanulói

1230 – 1415  Elméleti vetélkedő

1415 – 1530  Közös ebéd

1530 – 1630  Gergely János karnagy fúvós kamaraegyüttesének fellépése.      

                      Hangszerbemutató.

1630 – 1700  Szünet

1700 – 1730  A nap kiértékelése, eredményhirdetés, díjkiosztás, közös éneklés

1730               Hazaindulás

 

 

 

 

 

 

 


 "Bölcsőtől a Hargitáig"-irodalmi vetélkedő Bögözben, Hargita Megye Tanácsának a támogatásával:46hargitamegye.jpg

 

Iskolaavatás és irodalmi vetélkedő Bögözben

 dsc01135.jpg 

 

 

   Tíz település diákjai vehettek részt a Bögözben      megrendezett Bölcsőtől a Hargitáig című, Tamási Áron életéről és munkásságáról szóló irodalmi vetélkedőn Hargita Megye Tanácsának a támogatásával.

A verseny az október 13–16. között zajló rendezvénysorozat részét képezte, melynek kiemelkedő mozzanata a bögözi iskola felújított épületének szombati felavatása volt.

A versenynek hagyománya van, viszont idén vett részt a legtöbb csapat – mondta el Pál Tamás, a bögözi iskola aligazgatója, a Bögözi Wass Albert Egyesület tagja. Ezúttal az udvarhelyszéki – bögözi, agyagfalvi, vágási, homoródszentmártoni, derzsi, kányádi és farkaslaki – diákok mellett egy-egy négyfős csapat érkezett a Kolozs megyei Harasztosról, Magyarországról és a tanintézmény délvidéki testvériskoláitól. Szeretnénk az irodalmi vetélkedőt minél szélesebb körben megrendezni, hiszen próbáljuk a mai fiatalokat valamiképpen  olvasásra motiválni, elcsalni a számítógép elől – tette hozzá az aligazgató. Szombaton délután a csapatok Farkaslakára utaztak, Tamási Áron szülőfalujába.

Október 15-én, szombaton délelőtt Antal István parlamenti képviselő, Fodor Sándor tanfelügyelő, dr. Vitéz Kallay Oszkár, a Brüsszeli Magyarok Szövetségének elnöke és a brüsszeli Magyar Ház igazgatója, továbbá Mihályi Ferenc, Bögöz község polgármestere, Török Albert festő és a magyarországi, illetve délvidéki testvértelepülések képviseleteinek részvételével felavatták az iskola épületét. Az ünnepségen az iskola furulyásai, Bögöz vegyeskórusa, diákok és öregdiákok is közreműködtek.

 

#xa;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:noneRO/p

#xa;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:noneRO/pnbsp;

style=/spanMsoNormal style=

strong) voltak. /p

quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:text-align: left; /p/span300line-height: 150%; style=MsoNormal

centerspan lang=span lang=

quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;

p

span lang=p class=

/span/pp style=span style=span style=/strong